“Tilaat tuotteen verkossa, tilaus lähtee tehtaalle ja parin päivän päästä juuri sinulle räätälöidyt kengät ovat postissa”, kirjoittaa Tekniikka & Talous  artikkelissa Tehtaita palaa Eurooppaan. Utopiaako?

Liiketoiminnan menestys vaatii joustavuutta (osaaminen ja resurssit) sekä läpinäkyvyyttä (kysyntä- ja toimitustieto). Joustavuutta voi lisätä verkostoitumalla – se puolestaan luo tarpeita tiedon hallinnalle. Tiedon hallinta liiketoimintaverkostoissa onkin ongelma, jonka ratkaisemiseksi yritykset hakevat nyt ratkaisuja.

Nykytila

Valmistava teollisuus on entistä riippuvaisempi kyvystä toimia tehokkaasti monimutkaisten yhteistyöverkostojen kanssa – osatoimittajat, palveluntuottajat, logistiikkayritykset ja myyntikanavakumppanit. Yritykset tiedostavat tämän laajalti ja monet niistä ovat nivoneet verkottumisen osaksi tuotantostrategiaansa. Tällöin yritykset ovat myös yleensä havainneet, että tiedon ja yhteistyön hallinta ovat haasteellisia. Ensimmäisessä vaiheessa näitä ratkotaan organisoitumalla hieman eri tavalla ja investoimalla rooleihin, jotka huolehtivat yhteistyöstä ja tiedon hallinnasta. Tällöin saatetaan myös kehittää esim. pistemäisiä EDI/OVT-yhteyksiä tai yksittäisiä yhteistyötiloja.

Strateginen kyvykkyys – verkoston tiedon ja yhteistyön hallinta

Harri Heikkinen

Harri Heikkinen, Offering Development

Elävien verkostojen veturiyritykset haluavat kehittää tiedon hallinnan osaamistaan. Verkosto tarvitsee dynaamisen yhteistyövälineen ja mekanismit, joilla hallitaan kaupallista, sisällöllistä ja laadullista tietoa. Joustavuus paranee, kun toimittajia voidaan nopeasti lisätä kapasiteetti- tai osaamistarpeen mukaan. Verkosto toimii nopeammin, kun tilaustiedot saadaan reaaliajassa siirtymään eri toimittajien ja päämiehen välillä. Työkuorma pienenee, kun muutoksiin ja poikkeustilanteisiin voidaan reagoida välittömästi oikealla tiedolla. Asiakas- ja kumppanityytyväisyys paranevat, kun sekä asiakas että verkosto voivat nähdä tilauksen etenemisen ja toimitusketjun tilanteen samalla tavalla ilman välikäsiä.

Verkostojen tiedon ja yhteistyön hallinta ovat kriittisiä suomalaisille menestystarinoille. Me Roimalla olemme saaneet todistaa, että menestyjät vaativat aukotonta tiedon hallintaa koko yhteistyöverkossaan.

Miten tärkeänä Sinä näet tämän esim. meriteollisuudessa, suurilla konepajoilla, Uudenkaupungin autotehtaalla tai elintarviketeollisuudessa?