VALMISTUKSEN OPTIMOINTI

production line in modern dairy factory

Roima auttaa valmistavan teollisuuden asiakkaitaan kilpailukyvyn ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Oikein tehdyillä investoinneilla asiakkaamme saavat roiman takaisinmaksun ja voivat kehittää merkittävästi valmistustoiminnan kilpailukykyään verrattuna kilpailijoihin.

Valmistavassa teollisuudessa arvoa lisäävät tuotantoprosessit ovat kilpailukyvyn keskiössä. Tärkeitä kilpailukyvyn elementtejä ovat innovatiivisuus, laatu sekä kustannustehokkuus. Kaikkien näiden ytimessä ovat johtaminen ja nopea reagointi muutoksiin. Ne vaativat oikeita mittareita, läpinäkyvyyttä sekä saumatonta viestintää läpi organisaation.

Erottautuminen kilpailijoista innovatiivisuudella vaatii tuotteiden yksilöitävyyttä, suurempaa tuotevariaatioiden määrää sekä nopeampia tuotesyklejä. Valmistuksen näkökulmasta tämä kehitys edellyttää pienempiä sarjakokoja, tarkempaa ohjausta sekä tuotantoympäristön joustavuutta.

Asiakkaiden laatu ja jäljitettävyysvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Myös lakien ja määräysten kiristyminen vaatii toimenpiteitä. Laadun kehittämiseksi tarvitaan tarkkaa tietoa sekä tuotteista että valmistusprosessin tapahtumista. Omavalvonta, älykkäät mittaukset, helppo jäljitettävyys sekä valmistuksen läpinäkyvyys ovat laadun parantamisen tärkeimpiä kulmakiviä.

Kustannustehokkuuden perustana on tuottamattoman työn vähentäminen ja kohdistaminen arvoa tuottaviin prosesseihin. Tuotantotietojen automatisointi ja läpinäkyvyys mahdollistavat työkustannusten vähentämisen lisäksi myös toimitusvarmuuden parantamisen ja vaihto-omaisuuden pienentämisen tarkemman tuotannon kuormittamisen, mittaamisen ja johtamisen avulla.