ATON PALVELUTUOTTEET

Roiman Aton palvelutuotteet tarjoavat asiantuntijatukea ja varmistavat huolettoman tuotetiedonhallinnan  yrityksellesi. Tavoitteenamme on jatkuva palvelujen kehittäminen, nopea reagointi ja sinun yrityksesi häiriöttömän liiketoiminnan tukena oleminen.

Koulutus- ja konsultointipalvelut

Reilun 25 vuoden kokemus tuotetiedon maailmasta on opettanut meille paljon muutakin kuin ohjelmistojen tekemistä. Ohjelmistotoimitusten ohella Roima konsultoi asiakkaitaan parhaiden toimintamallien määrittelemisessä  yritykselle. Suoritamme yrityksille konseptikartoituksia ja tarjoamme myös tuoteriippumatonta konsultointia.

Tarjoamme konsultointia  mm. datamigraatioprojekteihin, kaupallisen tuotetiedon määrittelyyn ja tuotetiedon hallintaan. Roiman palvelutarjonta kattaa ohjelmiston käytönaikaisen tuen, ylläpidon ja asiakaslähtöisen ohjelmistoversioiden kehityksen lisäksi koulutusta. Aikataulutettujen tuotetiedonhallinnan pääkäyttäjäkoulutusten lisäksi järjestämme asiakaskohtaisia koulutuksia.

Datalyysi

Datan puutteisiin ja virheisiin törmätään yrityksissä päivittäin. Tilanteeseen on alistuttu – datan laadun selvittäminen, luokittelu ja harmonisointi kuulostaa työläältä ja kalliilta. Kenen vastuulla masterdata ja tiedon laatu ylipäätään on?

Yrityksen johto voi olla tietämätön datan huonosta laadusta, vaikka käyttääkin dataa päätöksenteon tukena. Mutta mitkä ovat mahdollisuudet tehdä hyviä päätöksiä huonolaatuisen tiedon pohjalta? Tyypillisesti huonolaatuinen data aiheuttaa sähläyskustannuksia, jotka jatkavat kertymistään, kunnes datan tila korjataan.

Oikeilla työkaluilla datan laatu selviää yllättävän helposti!

Datalyysi on Roiman kehittämä palvelu, joka selvittää yrityksen nimikkeiden ja muun masterdatan laadun nopeasti. Lähettämällä otoksen yrityksesi erp- tai pdm-datasta saat analyysin, joka paljastaa puutteellisen ja päällekkäisen tiedon määrän selkeänä raporttina.

Hyvinvointipalvelut

Huoltamattoman tietokannan perusongelmia ovat hitaus ja toimintahäiriöt. Nämä aiheuttavat yritykselle sekä rahallisia tappioita että ylimääräistä päänvaivaa. Hyvinvointipalvelut on ratkaisu näihin ongelmiin ja varmistaa tietokannan mahdollisimman häiriöttömän käytön.

Tietojärjestelmien ongelmiin on sekä mahdollista että myös syytä varautua. Useimmiten ne antavat itsestään ennakolta tietoja, jotka oikein analysoituina mahdollistavat reagoimisen ennalta. Järjestelmähäiriöistä aiheutuvat kustannukset ovat tavallisesti suuret, joten järjestelmään tehdyt investoinnit on mahdollista saada nopeasti takaisin.

Valvoja-palvelu

Ongelmien ilmaantuessa reagointinopeus on kaiken keskiössä vahinkojen minimoimiseksi. Ratkaisuna tähän Valvoja-palvelun tehtävänä onkin nimensä mukaisesti valvoa Aton-palvelinten ja -palveluiden tilaa ja ilmoittaa mahdollisista ongelmista heti niiden ilmaantuessa. Valvoja-palvelu tarjoaa oman online-näkymän järjestelmien tilaan sekä erikseen määritellyn hälytyskäytännön. Samalla järjestelmä liitetään osaksi Roiman omaa online-valvontaa, mikä mahdollistaa myös asiakaspalvelun reagoinnin.

Tietokannan hyvinvointipalvelu

Tietokannan hyvinvointipalvelun avulla tietokannan suorituskyky pyritään virittämään parhaimmilleen. Samalla järjestelmään asennetaan mm. kuormitusta ja datan määrää mittaavia pisteitä, joiden dataa analysoimalla poikkeamiin voidaan puuttua ja siten estää mahdollisia virhetilanteita. Häiriöttömän käytön ohella toimiva järjestelmä takaa datavirran integroituihin järjestelmiin sekä yleisen käyttötyytyväisyyden.