Tuotehallinnan kompetenssiklubin aiheena toukokuussa oli “Measuring Smart Future” ja sitä isännöi älylaitteiden testauksen edelläkävijäksi erikoistunut tamperelainen OptoFidelity. Sen kehittämien robotiikkaratkaisujen avulla määritellään älylaitteiden toiminnallisia ominaisuuksia ja verrataan arvoja esimerkiksi kilpailijoiden laitteiden vastaaviin tuoteominaisuuksiin.

kuva osallistujista

Tuotehallinnan kompetenssiklubi Tampereella Kampusareenan Kampusklubilla 9.5.2017

Kompetenssiklubin agendalla oli pureutua kahteen perushaasteeseen, joista ensimmäinen kohdentui tuotekehitykseen ja tuotantoon valmistettavien laitteiden hallintadilemmaan. Taustalla on muutos, jossa yksittäinen tuotekehitysprojekti muuntuukin tuhansiksi konfiguroitaviksi kopioiksi. Samalla liiketoiminta on  kehittymässä projektitoiminnasta kohti tuotetaloa. Toisessa haasteessa tehtävänä oli vastata väitteeseen ”loppuun asti vietynä modulointi tuottaa myös tuloksia”. Edellytyksenä on, että itse tuotteen ymmärtäminen on riittävän hyvällä tasolla ja siten mahdollistaa modulointianalyysin teon.

Tuotehallinnan perusta on asiakastarpeen ymmärtäminen

Mikko Pakkasela

Mikko Pakkasela, Product Marketing Manager

Kompetenssiklubilla vahvistui jälleen tieto, että tuotehallinnan koulutus on lapsen kengissä. Tämä aiheuttaa suuren haasteen sekä osaamisen kehittämisessä että ammattitaitoisen työvoiman hankkimisessa. Edelleen PDM/PLM-osaaminen kehittyy pääosin yritysten sisällä, mikä korostaa Tuotehallinnan kompetenssiklubin kaltaisten osaamiskeskittymien merkitystä.

Yksinkertaistettuna tuotehallinta perustuu asiakastarpeen ymmärtämiseen ja sen pohjalta toteutettavaan tuotesegmentointiin. Modulaarisuudessa puolestaan yhdistyvät kokemus ja näkemys, jossa voidaan määritellä yrityksen tuotetarjooman nykytilanne, mitkä ovat tulevat tarpeet ja miltä osin tuote tulee muuttumaan. Nämä perustuvat asiakastarpeen ja tutkimustiedon pohjalta tehtävään innovointiin, jota onnistuneen tuotehallinnan osalta hallinnoidaan 4 kertaa todennäköisemmin PLM-järjestelmän avulla.

Kiitokset kompetenssiklubille ja OptoFidelityn isännille tuotteliaasta päivästä!