TEOLLINEN INTERNET

Teollisuudessa tärkeitä kilpailukykyyn vaikuttavia asioita ovat kannattava palveluliiketoiminta, tuotteiden innovatiivisuus sekä toimitusketjun läpinäkyvyys.

IoT sign

Kannattava palveluliiketoiminta vaatii tehokkaita koneita ja laitteita, eteen tulevien ongelmien nopeaa ratkaisua ja konkreettisesti tuotantoprosessia parantavaa palvelua. Älykkäät ja innovatiiviset laitteet osaavat ohjata toiminnan kehityksessä, kerätä ja esittää prosessin kannalta olennaisia tietoja ja kommunikoida ympäristönsä kanssa. Älykkäät laitteet mahdollistavat tehokkaan tuotannon, joka erottaa laitteen kilpailevista laitteista ja vie huomion hankintahinnasta elinkaarihyötyihin.

Toimitusvarmuus, joustavuus ja jatkuva laaduntuottokyky ovat asiakastyytyväisyyden ja nopean pääoman kierron kulmakiviä. Se vaatii yhä suuremman tietomäärän käsittelyä reaaliaikaisesti läpi koko toimitusketjun. Tehokkuuden kannalta tuottamaton työ pitää automatisoida ja ihmiset siirtää arvoa tuottaviin prosesseihin.

Olemme auttaneet asiakkaitamme luomaan uusia liiketoimintamalleja, kuten Teollista Internetiä hyödyntäviä digitaalisia palveluita. Meillä on käytännön kokemusta siitä, kuinka moderneja digitaalisia ratkaisuja hyödyntämällä liiketoimintaan saadaan roimaa parannusta perinteisilläkin toimialoilla.

Me ymmärrämme teollisuuden toimintaympäristön, haasteet ja mahdollisuudet. Osaamme ehdottaa Teollisen Internetin ratkaisuihin parhaiten sopivia prosesseja, ratkaisuja ja teknologioita asiakkaan tuotteet ja toimintamallit huomioon ottaen. Pystymme toteuttamaan asiakkaillemme konkreettisia hyötyjä tuottavia ratkaisuja teknologiariippumattomasti koko Teollisen Internetin sovellusalueella.

Ota yhteyttä ja tehdään yhdessä Roima parannus liiketoimintaasi Teollisen Internetin avulla!

Referenssit

     Kaptas