TEKNOLOGIATEOLLISUUS

Tiedon uudet ulottuvuudet

Kansainvälistyvän teknologiateollisuuden verkottuminen jatkuu ja etsii yhä pidemmälle meneviä muotoja. Parhaat yritykset pystyvät hallitsemaan tietoa useassa ulottuvuudessa. Digitalisaatio vaikuttaa kokonaisvaltaisesti päivittäisjohtamiseen, koska muutos ulottuu yrityksen kaikkiin toimintoihin. Tämän muutoksen hallinta on erikoisalaamme.

Tuotesuunnittelu ja -muutokset edellyttävät tehokasta yhteistyötä koko verkostossa, jotta asiakaskysyntään pystytään reagoimaan nopeasti. Vaatimukset yrityksen omien resurssien hallinnan (ERP) ja operatiivisen toiminnan (MOM) väliselle läpinäkyvyydelle kovenevat. Digitalisaation ja tiedon hallinnan kehittäminen mahdollistavat muutoksen, mutta erinomaisen tehokkuuden voi saavuttaa vain pitkäjännitteisellä jatkuvan parantamisen kulttuurilla.

Tilaa Roiman uutiskirje