ikon_tehosta_ring

Vahvista ydinprosessi ja kaikki muu vahvistuu luonnostaan

Kustannustehokkuuden ja joustavuuden lisääminen valmistusprosessiin vaatii uudenlaista lähestymistapaa perinteiseen liiketoimintaan. Digitalisaatio muuttaa koko toimintaympäristöä, mutta tarjoaa myös keinoja lisätä kierroksia.

Muutoksen johtaminen merkitsee kokonaisvaltaista kulttuurinmuutosta, jossa toimintaa kehitetään ja parannetaan jatkuvasti koko organisaatiossa. Meillä on kokemusta siitä, miten modernit bisnesmallit ja teknologia tuovat roimaa parannusta kilpailukykyyn myös perinteisillä toimialoilla.

Paperiton tuotanto

Suunniteltuun tuotanto-ohjelmaani kohdistuu aina muutospaineita; tyypillisiä ovat ajoitusmuutokset sekä tarkennukset valmistettavaan tuotteeseen. Jos tulostan tiedot dokumentteihin, ne vanhenevat nopeasti ja rajoittavat muutosten toteuttamista.

Tuotannosta kerätään myös toteutumatietoa, kuten eri tapahtumien toteutuneita aikoja sekä mittaustietoja. Mikäli nämä kirjataan paperille tai erillisiin järjestelmiin, minun on vaikea analysoida ja hyödyntää tietoja.

ROIMA RATKAISU:

Muutamme tuotantosi työjonot ja työohjeistuksen sähköiseen muotoon, jolloin kirjaukset tehdään suoraan järjestelmään ilman erillisjärjestelmiä tai papereiden käyttöä.

Tuotantosi työpisteisiin tarjotaan työtehtävän vaatimusten mukainen näkymä työn tekemisessä tarvittavine tietoineen. Näitä ovat työpisteen työjono, työn sisältö ja ohjeistus sekä dokumentit. Kun olennaiset tiedot ovat yhdessä näkymässä, sinun ei tarvitse navigoida järjestelmän eri näytöillä.

Työpisteellä kirjattavat tiedot voidaan käsitellä suoraan työpisteen koontinäkymästä käsin, sekä työtehtävän aloitus- ja lopetustiedot että mittaustiedot.

Tuotannon työpisteen työntekijä voi keskittyä varsinaiseen tehtäväänsä uhraamatta tarpeettomasti aikaa tietojärjestelmään. Helppokäyttöinen tietojärjestelmä nopeuttaa myös perehdytystä.

TUOTE:

Lean System MOM Tuotannon työpiste

null

PLANMECA OY

Industry Expert : Olli Kanerva

Toimittajaverkoston kollaboraatio

Muuttuva liiketoimintaympäristö edellyttää myös minun liiketoiminnaltani skaalautuvuutta. Yritykseni liiketoimintamalli on verkostomainen valmistus. Miten ajantasainen ja oikea tieto saadaan haltuun ja läpinäkyväksi asiakas-, kumppani- ja toimittajaverkostossani?

ROIMA RATKAISU:

Verkoston avulla yrityksesi voi saavuttaa joustavamman valmistuksen. Roiman tuotteistama pilvipalvelu tarjoaa sinulle alustan ja ratkaisut, jotka tehostavat yhteistyötä ja tiedonvaihtoa verkostossasi. Roima Cloud integroi toimittajaverkoston saumattomasti päämiehen kanssa. Valmistustieto välittyy oikeille osapuolille läpinäkyvästi.

Roima Cloudin avulla hallinnoit keskitetysti tuotteisiin liittyvän muutoshallinnan verkostokumppaneiden kanssa.

TUOTE:

Roima Cloud / PIC

null

VAISALA

Industry Expert: Janne Tiuttu

(Uutta sisältöä tulossa)

Tuotannon tehokkuuden seuraaminen

Miten saisin selville tehtaitteni pullonkaularesurssien kokonaistehokkuuden ja miten voisin jatkuvasti parantaa sitä? Miten löydän ne koneet, joilla on alhainen kokonaistehokkuus tai korkea vikaantumistiheys, jotta voin aloittaa korjaustoimenpiteet?

ROIMA RATKAISU:

Hyödyntämällä IoT-teknologiaa tuotannon tiedonkeruussa saat tiedonkeruun helposti digitalisoitua. Reaaliaikainen tuotannon tilannetieto auttaa sinua reagoimaan ongelmatilanteisiin heti. Mittaroimalla ja analysoimalla tuotantolinjojen ja -koneiden häiriöitä, laatuhäviötä sekä nopeushäviötä, voit jatkuvan parantamisen ja päivittäisjohtamisen toimenpiteiden avulla kohdistaa tuotannon kehitys- ja huoltotoimenpiteet oikeisiin asioihin (tuotannonsuuunnittelu, kunnossapito, laadunseuranta, materiaalinhallinta jne.).

TUOTE:

Roima Cloud / OEE

null

KAPTAS OY

Industry Expert: Sampo Reivilä

Materiaalivirtojen tehokkuus ja optimointi

Manuaalinen varastonhallinta vie resurssejani. Varaston tehokkuus on henkilöitynyt tiettyihin osaajiin, ja uusien perehdyttäminen on työlästä. Saldot eivät ole reaaliajassa, ja siksi toimitusvarmuus aiheuttaa minulle ongelmia. Automatisointi tehostaisi varastoprosessia, mutta liityntä nykyiseen ERP-järjestelmääni ei onnistu.

Yrityksen eri osa-alueilla (osto, myynti, tuotanto jne.) tapahtuva kehitys aiheuttaa varastonhallinnalleni haasteita pysyä vauhdissa mukana.

ROIMA RATKAISU:

Digitalisoimalla varastonohjauksesi ja sisälogistiikan prosessit luot pohjan toiminnan kehittämiselle. Saat varastonohjauksesta reaaliaikaista tietoa, jolloin käytössäsi on välineet yrityksen tehokkaaseen materiaalivirtojen hallintaan ja optimointiin

FidaWare WMS hallitsee monipuolisesti varaston perustietoja, kuten tuote-, varastopaikka- ja valmistuserätietoja. Se ohjaa ja optimoi tehokkaasti kaikkia varaston keskeisiä toimintaprosesseja sekä takaa toimitustesi virheettömyyden ja jäljitettävyyden läpi koko sisälogistiikan toimitusketjun.

FidaWaren optimointityökalu auttaa sinua optimoimaan yrityksesi sisälogistiikan.

TUOTE:

FidaWare WMS

null

VALMET AUTOMOTIVE

Industry Expert : Jani Säynäväjärvi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Roimalaiset
Industry Expertit

roima@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100