SISÄLOGISTIIKKA – FIDAWARE

fidaware-ohjelmisto-1024x273

FidaWare -ohjelmisto rakentuu moduuleista, joten asiakkaalle toimitettava ratkaisu on aina käyttäjänsä näköinen ja tarkoituksenmukainen; tarpeeseen tehty. Haluamme pysyä asiakkaidemme liiketoiminnan kehityksessä mukana ja sitoudumme kehittämään asiakkaan liiketoimintaa ja kilpailukykyä materiaali- ja tietovirtojen hallinnan ja ohjauksen kautta.

roima_fidaware_tunnus_ilmanlogoa
Varastossa    Keruussa    Tuotannossa    Terminaalissa  

FidaWaren hyödyt asiakkaalle

ico_euro

Kustannussäästöt ja tehokkuus

 • Sisälogistiikan tuottavuus paranee ja keruuvirheet vähenevät
 • Virheellisistä toimituksista ja palautuksista johtuvat kustannukset vähenevät oleellisesti
 • Varastotilojen täyttöaste ja läpivirtaus tehostuvat
 • Varastotilojen lisäinvestoinnit voidaan välttää
 • Logistiikasta vapautuvat pääomat voidaan ohjata tuottavampaan toimintaan
 • Suunnittelun ja ohjauksen avulla suoriudutaan samalla työmäärällä suuremmasta työkuormasta

ico_health

Työssä jaksaminen ja viihtyvyys

 • Helppokäyttöisyys lisää työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista
 • Tekemisen laatu paranee kohdennetulla ja täsmällisellä ohjauksella
 • Työn kierto voidaan toteuttaa jolloin työn tekemisen mielekkyys paranee

ico_customer
Asiakaspalvelu

 • Ohjelmisto mahdollistaa joustavien ja asiakaskohtaisten palvelujen tarjoamisen
 • Asiakaspalvelu paranee, kun virheelliset toimitukset vähenevät
 • Toimitusvarmuus paranee tosiaikaisen varastotilanteen ansiosta

ico_statistics
Liiketoiminnan raportointi ja ohjaaminen

 • Tosiaikainen seuranta mahdollistaa operatiivisen toiminnan tehokkaan ohjaamisen
 • Vakioraporteilla saadaan helposti varaston eri toiminnoista haluttu  tieto käytettäväksi ja analysoitavaksi
 • Raportointia voidaan laajentaa asiakkaan tarpeiden pohjalta osaksi kokonaisvaltaista BI-ratkaisua

 


Varastossa | FidaWare WMS

Monipuolinen ja ajantasainen varastonhallinta ja ohjausvarastossa_small

FidaWare WMS -varastonhallintajärjestelmä tarjoaa kaikki välineet yrityksen tehokkaalle varastotoiminnalle ja varaston toiminnanohjaukselle. Tavoite on, että haluttu palvelutaso ylläpidetään mahdollisimman pienin operatiivisin kustannuksin.

 

Lue lisää varastonhallinnasta ja ohjauksesta

 


Keruussa | FidaWare OMS

keruussa_smallKustannustehokkaan keruutoiminnan edellytyksenä on hyvä suunnittelu ja ohjaus

FidaWare OMS hyödyntää ERP-järjestelmästä saatavaa tietoa myyntitilauksista keruun suunnittelun lähtötietona. Keruun suunnittelussa hyödynnetään keruulle asetettuja ehtoja, kuten aikataulu, keruureitti tai keruutapa.

 

Lue lisää kustannustehokkaasta keruutoiminnasta

 


Tuotannossa | FidaWare MMS

tuotannossa_smallLopputuotannon materiaali-, työ- ja tietovirtojen hallintaan

FidaWare MMS:n rakenne on haastavaan ympäristöön suunniteltu ja se modifioidaan aina asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan.

 

Lue lisää materiaali-, työ- ja tietovirtojen hallinnasta

 


Terminaalissa | FidaWare TMS

terminaalissa_smallTavoitteena tuotteiden ja materiaalien optimaalinen läpivirtaus sekä joustavat varastointipalvelut

Tavoitteena on pyrkiä materiaalien tehokkaaseen läpivirtaukseen sekä joustaviin varastointipalveluihin.

 

Lue lisää materiaalien läpivirtauksesta ja varastointipalveluista

Jaa tämä: