FIDAWARE MMS TUOTANNOSSA

tuotannossa-1024x273
 
FidaWare -perhe   Varastossa    Keruussa    Tuotannossa    Terminaalissa  

Lopputuotannon sekä kokoonpanon materiaali-, työ- ja tietovirtojen hallintaan

FidaWare MMS:n rakenne on haastavaan ympäristöön suunniteltu ja se modifioidaan aina asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan. Asiakkaalle se tarkoittaa joustavaa laajennettavuutta ja integroitavuutta; ohjelmisto mukautuu liiketoiminnan muutoksiin.

Järjestelmä yhdistää raaka-aineiden, puolivalmisteiden ja pakkausmateriaalien käsittelyn tuotantoprosessiin sekä ohjaa tuotteiden kokoonpanoa, pakkausta, lavausta ja merkintää, jolloin tuotantoprosessin kaikkia vaiheita seurataan tosiaikaisesti. Näin taataan aukoton jäljitettävyys läpi koko tuotantoketjuun.

FidaWare MMS voidaan integroida kaikkiin prosessin eri vaiheisiin osallistuviin tietojärjestelmiin, kuten asiakkaan omaan toiminnanohjausjärjestelmään (ERP) tai erilaisiin automaatiojärjestelmiin.

FidaWare MMS lyhyesti

  • Mahdollistaa materiaali-, työ- ja informaatiovirtojen hallinnan raaka-aineiden käsittelystä lopputuotteen käsittelyyn.
  • Varmistaa jäljtettävyyden läpi koko tuotantoprosessin
  • Mahdollistaa tosiaikaisen raportoinnin ja työprosessin ohjauksen ja seurannan.
  • On integroitavissa muihin tietojärjestelmiin sekä automaatiojärjestelmiin ja – laitteisiin