TOIMINTATAPAMME

toimintatavat-1024x273

 

Asiantuntijamme ovat ammattilaisia omassa työssään ja heillä on taito ymmärtää asiakkaan erityistarpeet. Haluamme pysyä asiakkaidemme liiketoiminnan kehityksessä mukana; sitoudumme kehittämään asiakkaan liiketoimintaa ja kilpailykykyä materiaali- ja tietovirtojen hallinnan ja ohjauksen kautta.

Asiakkaalle sopiva palvelukokonaisuus sovitaan ja suunnitellaan aina erikseen.

Liikkeelle lähdemme yleensä näin:

1. Esiselvitys

Esiselvitysten yhteydessä asiantuntijamme määrittävät yhdessä asiakkaan kanssa keskeisimmät tehostettavat prosessit ja toiminnot sekä asiakkaan mahdollisesti esiin nostamat eritystarpeet. Läpikäyntien perusteella laaditaan esiselvitysraportti, jossa esitetään ratkaisuvaihtoehto tai -vaihtoehot, niihin liittyvät alustavat aikataulu- ja kustannusarviot, mahdolliset muut ohjausjärjestelmät sekä esitetyllä ratkaisulla saavutettavat hyödyt.

Esiselvitysraportti toimii hyvänä lähtökohtana sisälogistiikan tehostamisprojektin jatkokäsittelylle sekä pohjana mahdolliselle laajemmalle ja yksityiskohtaisemmalle määrittelylle.

2. Määrittely

Määrittelyn yhteydessä laaditaan yksityiskohtainen kuvaus toteutettavasta sisälogistiikan ohjausjärjestelmästä. Määrittelydokumentissa esitetään tarkka kuvaus ohjausjärjestelmän toiminnoista, liitynnöistä muihin järjestelmiin, toteutettavasta laite- ja varusohjelmistoympäristöstä sekä testaus- ja käyttöönottojärjestelyistä. Määrittelydokumentti toimii ohjekirjana järjestelmän toteutusprojektille.

3. Toteutus

Ohjelmisto- ja järjestelmäprojektien onnistuneeseen läpiviemiseen tarvitaan monipuolista asiantuntijaosaamista. Asiantuntijamme ovat oman alansa huippuammattilaisia. Heidän pitkä kokemuksensa alalta ja ymmärrys eri toimialoilla toimivien asiakkaiden liiketoiminnasta antavat meille parhaat mahdolliset edellytykset onnistuneille järjestelmätoimituksille.

Toteutus ketterillä menetelmillä tai vesiputousmallilla

Oikea projektin toteutusmalli valitaan yhdessä asiakkaan kanssa toteutuksen erityispiirteet huomioiden. Toteutus voidaan tehdä käyttämällä ketteriä menetelmiä (agile) tai vesiputousmallilla.

Ketterässä toteutustavassa ohjelmistokehitys suoritetaan 2-4 viikon työjaksoina (ns. sprintteinä), joiden määrittelyyn ja testaukseen myös asiakas osallistuu. Tässä mallissa asiakas saa nopeasti konkreettista toiminnallisuutta. Tarkoitus on optimoida suunnittelu, dokumentointi ja ohjelmointi.

Vesiputousmallissa toteutus perustuu yksityiskohtaisempaan määrittelyyn ja toimitus tapahtuu suuremmissa ja pitempikestoisissa osakokonaisuuksissa. Käyttöönotto tapahtuu yleensä yhdessä vaiheessa.

Molemmissa toteutusmalleissa pääpaino on aina asiakastyytyväisyydessä.

Tapamme tehdä projekteja:

Projektille sovitaan selkeät tavoitteet
Asiakkaalla omat, nimetyt avainhenkilöt
Joustava ja dynaaminen työskentely
Säännöllinen raportointi ja proaktiivisuus

4. Käyttöönottopalvelut

Suoritamme toteuttamiemme järjestelmien käyttöönotot oman, kokeneen henkilöstömme voimin. Käyttöönotoista laaditaan aina yhdessä asiakkaan kanssa erillinen käyttöönottosuunnitelma, jossa huomioidaan mahdolliset erityistarpeet.

Meillä on vuosien kokemus vaativista käyttöönotoista myös käynnissä olevan tuotannon ja varastoinnin lomassa. Käyttöönotot suoritetaan aina siten, että asiakkaille niistä aiheutuvat häiriöt ja kustannukset pystytään minimoimaan vaarantamatta järjestelmän onnistunutta ja aikataulun mukaista käynnistystä.

Tarvittaessa paikan päällä tapahtuvaa käyttöönottoa voidaan täydentää asiantuntijoidemme tarjoamalla varsinaisen käyttöönoton jälkeisellä puhelintuella. Pienimuotoisia käyttöönottoja on mahdollista suorittaa myös toimipisteistämme käsin, suojatun etäyhteyden avulla.

5. Koulutus

Uusien järjestelmätoimituksien yhteydessä laaditaan yksityiskohtainen koulutussuunnitelma yhdessä asiakkaan kanssa. Suunnitelmassa määritellään koulutettavat henkilöstöryhmät sekä koulutuksen ajankohta ja laajuus. Pääsääntöisesti koulutusta järjestetään kahdessa eri vaiheessa. Ennen käyttöönottoa tarjotaan järjestelmän peruskoulutus. Samassa yhteydessä käyttäjät saavat ensimmäiset käyttöohjeversionsa. Koulutusta täydennetään käyttöönoton yhteydessä tapahtuvalla käytännön tilanteisiin painottuvalla opastuksella.

Riittävällä koulutuksella varmistetaan uuden järjestelmän oikea ja virheetön käyttö sekä nopeutetaan tuotannollisen käytön aloittamista. Pääkäyttäjät koulutetaan siten, että he pystyvät työntekijöiden vaihtuessa kouluttamaan itsenäisesti uusia käyttäjiä.

Tarjoamme erikseen myös asiakaskohtaisesti suunniteltuja koulutustilaisuuksia toimittamiemme järjestelmien käyttäjille. Näiden koulutustilaisuuksien sisältö ja toteutustapa sovitaan aina tapauskohtaisesti.