FIDAWARE TMS TERMINAALISSA

terminaalissa1-1024x273
 
FidaWare -perhe   Varastossa    Keruussa    Tuotannossa    Terminaalissa  

Tavoitteena tuotteiden ja materiaalien optimaalinen läpivirtaus sekä joustavat varastointipalvelut

Logistiikkaoperaattorin terminaalissa olevat tuotteet ovat tyypillisesti tavaroita, jotka eivät ole operaattorin omaisuutta. Tavoitteena on pyrkiä materiaalien optimaaliseen ja tehokkaaseen läpivirtaukseen sekä mahdollisimman joustaviin varastointipalveluihin.

FidaWare TMS mahdollistaa asiakaskohtaisesti räätälöitävät ohjelmistoratkaisut tavaraterminaalin hallintaan ja ohjaukseen. Asiakkaalle se antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti muutoksiin, takaa joustavat ja helppokäyttöiset palvelut sekä mahdollistaa mm. helpon osoitteellisten varastopaikkojen hallinnan.

FidaWare TMS lyhyesti

  • Tuottaa annettujen parametrien mukaan laskutuksen tukitietoa esim. tapahtumaperusteisena, mikä mahdollistaa uusien ja monipuolisten lisäarvopalvelujen tuotteistamisen ja tarjoamisen.
  • Tarjoaa extranet-portaalin logistiikvastottokaoperaattorin asiakkaille, jolloin asiakas voi portaalin avulla tarkastella omia tavaroitaan terminaalissa tai suorittaa haluamiaan toimeksiantoja.
  • Hallitsee erityyppiset tullivarastot ja tullimääräyksien alaisten tavaroiden käsittelyn.
  • Ohjelmisto voidaan tarvittaessa laajentaa FidaWare WMS -toiminnoilla, jolloin myös terminaaliin saadaan tuotevaraston monipuoliset toiminnallisuudet.
  • Mahdollistaa erilaisten asiakaskohtaisten lisäarvopalvelujen tarjoamisen.

 

Graafisuudella käytettävyyttä toimintoihin

terminaali_lo_tullistatus-1024x640

FidaWare -ohjelmistoon sisältyy graafiset työkalut, joilla mallinnetaan fyysiset tilat ja alueet (mm. vastaanotto-, varasto-, keruu-, lähettämö- ja ulkoalueet sekä tuotannon ottopisteet). Työkaluilla voi helposti ylläpitää ja hallita tiloja ja alueita (esim. erilaisia varastoalueita). Graafisuutta ja visualisointia voidaan hyödyntää tehokkaasti mm. keruun yhteydessä esimerkiksi tuotteen sijainpaikan näyttämisessä. Graafisen käyttöliittymän avulla voidaan suorittaa myös erilaisia hakuja ja varastonohjauksen toimintoja.