TEKNOLOGIAT

teknologia-1024x273

FidaWare -ohjelmisto sopeutuu asiakkaan teknologisiin vaatimuksiin

FidaWare -ohjelmisto perustuu uusimpiin teknologioihin ja ratkaisuihin. Se on helppo liittää asiakkaan muihin järjestelmiin ja se mukautuu tulevaisuuden haasteisiin.

Käytetyt teknologiset ratkaisut varmistavat skaalautuvuuden.

Integraatiot

FidaWare tarjoaa helpon integraation yleisimpien toiminnanohjausjärjestelmien kanssa. Integraatio toteutetaan esimerkiksi XML -tiedostosiirtoina tai sanomanvälitysjärjestelmää käyttäen.

FidaWare voidaan integroida automaatio- ja tuotannonohjausjärjestelmien kanssa käyttäen rajapintana esimerkiksi OPC -serveriä.

FidaWare voi hyödyntää erilaisia sähköisiä rahtikirjapalveluja kuten Unifaun tai LOGY:n nettipohjaista rahtikirjanumerointia. Järjestelmä tukee myös EDI-sanomien käyttöä.

Puheohjaus

Roima Intelligence on Motorolan ISV Partner – puheohjauskumppani.

FidaWare -tietojärjestelmä käsittelee puheohjausta käyttöliittymärajapintana ja integraatiorajapintana hyödynnetään oletuksena Socket Interface -rajapintaa.

FidaWare WMS ohjaa keruuta keruusuunnitelman mukaisesti puheohjauksen avulla, jolloin keruun ohjauskomennot ja keruutehtävien kuittaukset tehdään äänikomentoina. Ohjauksen äly on FidaWaressa eikä ratkaisuun tarvita kolmannen osapuolen ylläpidettäviä middleware -ohjelmia.

Puheohjausratkaisu voidaan toteuttaa joko erillisellä tähän käyttöön tarkoitetulla päätelaitteella tai yhdistettynä käsipäätteeseen.

Puheohjausratkaisu soveltuu käytettäväksi erityisesti toiminnoissa joissa halutaan vapauttaa molemmat kädet muuhun työskentelyyn.

Päätelaitteet

Kuhunkin käyttötapaukseen valitaan siihen parhaiten soveltuva päätelaite. Päätelaitteen valinnassa huomioidaan käytettävyys, ympäristömuuttujat ja kustannusvaikutukset.

FidaWare tukee mm. seuraavia päätelaitteita

– trukkiPC:t
– tabletit
– käsipäätteet
– kiinteät työasemat
– puheohjauslaitteet

Tunnistusteknologiat

FidaWaren käytössä hyödynnetään varastopaikkojen ja tuotteiden viivakoodausta. FidaWare tuottaa GS1 -standardin mukaiset tulosteet, sisältäen esimerkiksi SSCC-koodin. Järjestelmä tukee myös RFID:n käyttöä.