FIDAWARE OMS tuotteiden keruussa

keruussa1-1024x273
 
FidaWare -perhe   Varastossa    Keruussa    Tuotannossa    Terminaalissa  

Kustannustehokkaan keruutoiminnan edellytyksenä on, että se suunnitellaan ja ohjataan hyvin

Markkinatilanteen nopeiden muutosten myötä on tilaus-toimitusketjun toimitusten keskimääräinen koko pienentynyt ja vastaavasti yhden toimituksen tilausrivien määrä kasvanut. Samaan toimitukseen voidaan haluta yhdistää useita pienempiä tilauksia. Yhdistelykeruun määrä mm. verkkokaupan suosion lisääntyessä, onkin lisääntynyt huomattavasti, mikä tekee siitä entistä haastavampaa. Samalla vaatimukset toimitusten oikeellisuudesta ja oikea-aikaisuudesta ovat edelleen kasvaneet.

Keruun suunnittelu

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty! Vanha sanonta toimii sisälogistiikan parissa myös mainiosti ja siksi olemme panostaneet keruun suunnitteluun.

FidaWare OMS hyödyntää ERP-järjestelmästä saatavaa myyntitilaustietoa keruun suunnittelun lähtötietona. Keruun suunnittelussa hyödynnetään keruulle asetettuja erilaisia ehtoja, kuten aikataulu, keruureitti tai keruutapa. Huomioimalla keruuseen vaikuttavat tekijät jo suunnitteluvaiheessa, varmistetaan tehokas, virheetön ja oikea-aikainen keruutoiminto.

FidaWare OMS tarjoaa hyvät välineet myös verkkokaupan kautta tulevien tilausten tehokkaaseen hallintaan sekä keruun suunnitteluun ja ohjaukseen.

Tehokkaalla suunnittelulla voidaan pienentää merkittävästi sisälogistiikan käsittely- ja kuljetuskuluja.

Keruun ohjaus

tuoteselaus_pad

FidaWare OMS tukee erilaisia keruutapoja, kuten summa ja koontikeruu, ja ohjaa tilausten keruuta tehdyn suunnitelman mukaisesti.  Ohjelma määrittelee kerättävät yksiköt erikseen määriteltyjen kriteerien mukaan; mikä varasto, tuotteiden sijainti varastossa, paino, säilyvyys, jäljellä oleva myyntiaika ja fyysinen koko jne.

FidaWare OMS luo keruutehtävät automaattisesti ja jakaa ne kuormitustilanteen mukaan yhdelle tai useammalle kerääjälle. Myös keruutehtävien manuaalinen jakaminen onnistuu. Keruuyksiköitä voivat olla täyslavat, laatikot tai erilaiset pienyksiköt sekä pientavarat.

FidaWare OMS pystyy ohjaamaan myös monimutkaisia ja vaativia yhdistelmä-keruutoimintoja, joissa yhdistellään eri varastoista useita tilauksia ja erilaisia tavaravirtoja yhdeksi toimitukseksi.

Tehokkaalla keruun ohjauksella asiakaspalvelu paranee sekä virheettömät keruutulokset ja oikea-aikaiset toimitukset sujuvat moitteettomasti. Lisäksi toiminnasta tulee läpinäkyvää ja tuotetiedoista jäljitettäviä.

FidaWare OMS tarjoaa tuen myös automaattisille keruujärjestelmille ja varastoautomaateille.

Keruutoimintojen resurssien ohjaus

FidaWare OMS auttaa työnjohtoa ohjaamaan varaston resursseja optimaalisesti erilaisten kuormitustilanteiden mukaan.  Esimerkiksi suuri tilaus voidaan tarvittaessa hajauttaa usealle kerääjälle samanaikaisesti kerättäväksi.

Ohjelmisto ohjaa ja optimoi resursseja keruutoimintojen yhteydessä. Keruutehtävät voidaan jakaa seuraavaa keruukohdetta lähinnä olevalle kerääjälle, jolloin säästyy aikaa ja kustannuksia. Ohjelma tukee myös suoritepalkkauksen käyttöönottoa, tuottamalla siinä tarvittavaa ohjaustietoa.

Tarjoamme myös puheohjausta keruutehtävien virheettömään suorittamiseen ja puheohjauslaitteina tarjoamme sekä Vocolletkin että Motorolan puhepäätelaitteita.