ELINKAARIPALVELUT

jatkuva-palvelu-1024x273

Toimintamme perusarvoja ovat asiakkaan liiketoiminnan ymmärtäminen, ehdoton luottamus ja halu kasvaa asiakkaidemme menestyksen mukana. Elinkaaripalvelujemme kautta pysymme asiakkaamme mukana varmistamassa, että ohjelmistomme ja sen käyttäjät ovat tilanteen tasalla.

Järjestelmien mahdollisimman korkean käytettävyyden ja pitkän käyttöiän takaamiseksi tarjoamme kattavia lisäpalveluita toimittamiimme sisälogistiikan ohjausjärjestelmiin. Palvelujen laajuus määritellään aina asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Tarvittaessa voimme myös välittää ylläpitosopimuksia kumppaniemme toimittamiin toimitusosioihin, kuten laitteisiin ja varusohjelmistoihin.

Ylläpitopalvelut

Sitoudumme tarjoamaan asiakkaillemme riittävän tietotaidon omaavan henkilöstön varmistamaan ohjausjärjestelmien häiriöttömän toiminnan ja jatkokehityksen. Jokaiselle ylläpitoasiakkaalle nimetään oma asiakastiiminsä ja asiakasyhteyshenkilönsä. Ylläpitoasiakkaat ovat myös etusijalla kehitys- ja koulutuspalvelujen resurssien priorisoinnissa. Sopimukseen kuuluu lisäksi asiakkaidemme järjestelmää vastaavan kehitysympäristön sekä ajantasaisen dokumentoinnin ylläpito. Näin muutostilanteissa voidaan varmistaa uusien toimintojen, varusohjelmistoversioiden ja laitteiden yhteensopivuus asiakkaan järjestelmään.

Säännöllisten asiakastapaamisten yhteydessä käydään läpi mm. järjestelmien uudet ominaisuudet, mahdolliset päivitystarpeet ja käytettävät uudet ratkaisut sekä asiakkaiden tulevaisuudensuunnitelmat. Näin varmistetaan, että lähitulevaisuudessa tehtävät ratkaisut tukevat asiakkaan tulevaisuuden suunnitelmia.

Ylläpitosopimuksessa määritellään myös järjestelmien käyttövarmuutta lisääviä palveluita, kuten säännöllisesti suoritettavat järjestelmätarkistukset. Ennakkotarkistuksista laaditaan asiakkaalle aina kirjallinen raportti, josta ilmenee tehdyt toimenpiteet sekä mahdolliset korjaus- ja kehityssuositukset.

Päivystyspalvelut

Asiakkaamme saa halutessaan asiantuntevaa puhelin- ja etäyhteystukea myös normaalin työajan ulkopuolella. Päivystyspalveluasiakkailla on mahdollisuus ottaa yhteys tukipalvelunumeroomme, josta palvelupyyntö välittyy päivystysvuorossa olevalle järjestelmäasiantuntijalle. Asiakkaamme saavat aina kirjallisen raportin kaikista yhteydenotoista ja niiden seurauksena tehdyistä työsuoritteista.

Muut palvelut

Ylläpito- ja palvelusopimuksiin on mahdollista liittää myös muita, asiakaskohtaisesti sovittavia palveluja. Välittämiämme kumppanien tarjoamia palveluja ovat esimerkiksi toimitettujen varusohjelmistojen ylläpitosopimukset sekä laitteistojen huoltosopimukset.