AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ JA FIDAWARE

automaatio-1024x273

FidaWare- ohjelmisto voidaan liittää useisiin automaatiojärjestelmien ohjauslogiikoihin, hyödyntäen erilaisia liityntätapoja, kuten OPC-server tai lähiverkko. Ohjelmisto ohjaa yhdessä automaation ohjauslogiikan kanssa erilaisia tuotantoon tai logistiikkaan liittyviä laitteita kuten: kuljettimet, AGV:t ja robotit.

FidaWare ohjaa tehokkaasti myös laajoja suurivolyymisia automaattisia keruu- ja lavaamojärjestelmiä sekä korkeavarastototeutuksia, joissa käsitellään kymmeniä tuhansia sanomia tunnissa.