SISÄLOGISTIIKKA

FidaWare

FidaWare -ohjelmisto rakentuu moduuleista, joten asiakkaalle toimitettava ratkaisu on aina käyttäjänsä näköinen ja tarkoituksenmukainen; tarpeeseen tehty. Haluamme pysyä asiakkaidemme liiketoiminnan kehityksessä mukana ja sitoudumme kehittämään asiakkaan liiketoimintaa ja kilpailukykyä materiaali- ja tietovirtojen hallinnan ja ohjauksen kautta.

FidaWaren hyödyt asiakkaalle

Kustannussäästöt ja tehokkuus

 • Sisälogistiikan tuottavuus paranee ja keruuvirheet vähenevät
 • Virheellisistä toimituksista ja palautuksista johtuvat kustannukset vähenevät oleellisesti
 • Varastotilojen täyttöaste ja läpivirtaus tehostuvat
 • Varastotilojen lisäinvestoinnit voidaan välttää
 • Logistiikasta vapautuvat pääomat voidaan ohjata tuottavampaan toimintaan
 • Suunnittelun ja ohjauksen avulla suoriudutaan samalla työmäärällä suuremmasta työkuormasta

Työssä jaksaminen ja viihtyvyys

 • Helppokäyttöisyys lisää työviihtyvyyttä ja työssä jaksamista
 • Tekemisen laatu paranee kohdennetulla ja täsmällisellä ohjauksella
 • Työn kierto voidaan toteuttaa jolloin työn tekemisen mielekkyys paranee

Asiakaspalvelu

 • Ohjelmisto mahdollistaa joustavien ja asiakaskohtaisten palvelujen tarjoamisen
 • Asiakaspalvelu paranee, kun virheelliset toimitukset vähenevät
 • Toimitusvarmuus paranee tosiaikaisen varastotilanteen ansiosta

Liiketoiminnan raportointi ja ohjaaminen

 • Tosiaikainen seuranta mahdollistaa operatiivisen toiminnan tehokkaan ohjaamisen
 • Vakioraporteilla saadaan helposti varaston eri toiminnoista haluttu  tieto käytettäväksi ja analysoitavaksi
 • Raportointia voidaan laajentaa asiakkaan tarpeiden pohjalta osaksi kokonaisvaltaista BI-ratkaisua

Varastossa | FidaWare WMS

Monipuolinen ja ajantasainen varastonhallinta ja ohjaus

FidaWare WMS -varastonhallintajärjestelmä tarjoaa kaikki välineet yrityksen tehokkaalle varastotoiminnalle ja varaston toiminnanohjaukselle. Tavoite on, että haluttu palvelutaso ylläpidetään mahdollisimman pienin operatiivisin kustannuksin.

Keruussa | FidaWare OMS

Kustannustehokkaan keruutoiminnan edellytyksenä on hyvä suunnittelu ja ohjaus

FidaWare OMS hyödyntää ERP-järjestelmästä saatavaa tietoa myyntitilauksista keruun suunnittelun lähtötietona. Keruun suunnittelussa hyödynnetään keruulle asetettuja ehtoja, kuten aikataulu, keruureitti tai keruutapa.

Tuotannossa | FidaWare MMS

Lopputuotannon materiaali-, työ- ja tietovirtojen hallintaan

FidaWare MMS:n rakenne on haastavaan ympäristöön suunniteltu ja se modifioidaan aina asiakaskohtaisten tarpeiden mukaan.

Terminaalissa | FidaWare TMS

Tavoitteena tuotteiden ja materiaalien optimaalinen läpivirtaus sekä joustavat varastointipalvelut
FidaWare TMS mahdollistaa asiakaskohtaisesti räätälöitävät ohjelmistoratkaisut tavaraterminaalin hallintaan ja ohjaukseen. Asiakkaalle se antaa mahdollisuuden reagoida nopeasti muutoksiin, takaa joustavat ja helppokäyttöiset palvelut sekä mahdollistaa mm. helpon osoitteellisten varastopaikkojen hallinnan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Roimalaiset
Industry Expertit

roima@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100