Läpinäkyvyyttä prosesseihin ja hallittavuutta toiminnanohjaukseen

TeknowareTeknowaren ydinosaamista ovat julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusjärjestelmät sekä kiinteistöjen ja laivojen turvavalaistusjärjestelmät. Teknoware käyttää Lean System -toiminnanohjausjärjestelmää tilaus-toimitusketjun, tuotannonsuunnitteluun ja tuotetiedon hallintaan sekä laatutietojen kirjaamiseen.

Materiaalivirtojen kautta koko prosessi paremmin haltuun

Teknowaren tuotantopäällikkö Jyrki Junttila kiittää ERP:n käytettävyyttä ja havainnollisuutta. ”Raporttilistauksia ei ajeta, vaan tarvittava tieto saadaan nopeasti suoraan järjestelmästä. Käteviltä näytöiltä näkee helposti kokonaisuudet, esimerkiksi myyntitilaukset tai kuormitusryhmän kaikki työt kerralla”, Junttila kertoo.  Järjestelmä on tuonut prosesseihin myös läpinäkyvyyttä ja yhtenäisyyttä.

Joustavuus ja projektinhallinta menestyksen avaimina

Teknoware on jo parinkymmenen vuoden ajan kasvanut kuuden prosentin vuosivauhtia. Liikevaihdosta yli 80 % tulee viennistä. Junttilan mukaan kehittynyt projektinhallinta, suunnittelu ja tuotannonohjausjärjestelmä yhdessä automatisoidun tuotannon kanssa mahdollistavat täsmälliset ja joustavat toimitusajat. ”Ajoneuvopuolella tyypillinen valaistusprojekti kestää muutamasta kuukaudesta viiteenkin vuoteen. Vuodessa monia kymmeniä projekteja loppuu ja monia tulee tilalle, eli meillä on tuotannossa jatkuvasti meneillä uusia asiakaskohtaisia ratkaisuja”, kertoo Junttila. ”Lisäksi turvavalaistusjärjestelmien tuotevalikoimamme on valtavan suuri.”

Suuren tuotevalikoiman toinen puoli on pieni myyntierä: se on keskimäärin 50 kappaletta ja vaihtelee yhden ja 2000 kappaleen välillä. ”Tunnuslauseemme onkin High mix, low volume, eli paljon eri tuotteita pieninä määrinä, mutta silti kustannustehokkaasti”.