WÄRTSILÄ

Nopeutettu ja laadukas MES tarjouspyyntöprosessi kattavan Roadmap esiselvityksen avulla

Wärtsilä on 1837 perustettu kansainvälisesti johtava merenkulun ja energiamarkkinoiden voimalaitosratkaisujen toimittaja. Delivery Centre Vaasa (DCV) vastaa voimalaitoksien ja laivojen nelitahtimoottoreiden valmistamisesta ja toimittamisesta asiakkaille ympäri maailman.

Wärtsilä DCV:n tavoitteena oli parantaa heidän toimittamien koneiden jäljitettävyyttä, laatua (First Time Right) sekä tuotannon tietojen läpinäkyvyyttä MES –järjestelmän avulla.

Roiman toteuttaman Roadmap –esiselvitysprojektin avulla keskityttiin jäljitettävyyden, laadun ja tietojen läpinäkyvyyden parantamiseen selvittämällä järjestelmien ja prosessien nykytila, tavoitetila ja erilaiset ratkaisuvaihtoehdot sekä niistä saatavat liiketoimintahyödyt. Riippumattoman selvityksen
tuloksena asiakas sai tulevan järjestelmän URS (User Requirement Specification) – määrittelyn, kattavan tarjouspyyntömateriaalin sekä shortlist – listan mahdollisista kaupallisista MES –alustoista.

Roadmap – projekti antoi tukea Wärtsilä DCV:lle oikean MES –alustan valintaan. Järjestelmän avulla jäljitettävyyden, laadunvalvonnan sekä läpinäkyvyyden parantaminen tukee parempaa liiketoimintaa ja asiakkaan palvelemista tulevaisuudessa.

”Roadmap projektin tuloksena Roima toteutti kattavan MES Roadmap dokumentaation, käyttäen hyväksi heidän laajaa osaamista MES –aihepiiristä. Laajan selvityksen lopputuloksena meillä on käytettävissämme konkreettisten etenemiseen liittyvien ehdotusten lisäksi myös kattava tarjouspyyntömateriaali, jonka avulla projekti on potentiaalisille toimittajille selkeämmin ja yksiselitteisemmin tulkittavissa”, kertoo Wärtsilä DCV: n projektipäällikkö Timo Nuotio.

Jaa tämä: