TEKNOLOGIA- ja KONEPAJATEOLLISUUS

kolvaus_banneri

Teknologiateollisuudessa kilpailukyky muodostuu kannattavasta palveluliiketoiminnasta, tuotteiden innovatiivisuudesta sekä toimitusverkoston kustannustehokkuudesta ja laaduntuottokyvystä.

Kannattava palveluliiketoiminta perustuu asiakkaalle tuotettavaan arvoon. Arvoa luovat tehokkaat koneet ja laitteet, konkreettinen tuotantoprosessia parantava palvelu sekä eteen tulevien ongelmien nopea ratkaisu. Näiden hyötyjen luominen onnistuu vain, jos teknologiatoimittajalla on läpinäkyvyys asiakkaan ympäristöön ja laitteisiin.

Palveluliiketoiminta ja läpinäkyvyys vaativat koneilta ja laitteilta innovatiivisuutta ja älyä. Älykkäiden laitteiden takaisinmaksuaika on asiakkaalle lyhempi, koska ne luovat lisäarvoa käyttäjilleen. Älykkäät laitteet osaavat ohjata käyttäjää tehostamaan toimintaansa, kerätä ja esittää prosessin kannalta olennaisia tietoja ja kommunikoida ympäristönsä kanssa esimerkiksi Teollisen Internetin avulla. Älykkäät laitteet mahdollistavat tehokkaan tuotannon, joka erottaa laitteen kilpailevista laitteista ja vie huomion hankintahinnasta elinkaarihyötyihin.

Älykkäät laitteet tulee pystyä rakentamaan varmatoimisiksi kustannustehokkaasti. Kustannustehokas ja laaduntuottokykyinen toimitusverkosto vaatii erinomaisen läpinäkyvyyden. Verkoston toimitusvarmuus, joustavuus ja kuormituksen hallinta ovat asiakastyytyväisyyden ja nopean pääoman kierron kulmakiviä.

Tuotteiden laatu- ja jäljitettävyysvaatimukset kasvavat jatkuvasti, joka tarkoittaa yhä suuremman tietomäärän käsittelyä. Jotta koko toimitusverkostoa voidaan johtaa, tulee siitä saada tietoa reaaliaikaisesti. Tuotannon tehokkuuden kannalta tuottamaton työ pitää automatisoida ja ihmiset siirtää arvoa tuottaviin prosesseihin.

Referenssit

     Valmet Automotive                          Kaptas                             Wärtsilä                          MSK Cabins

Jaa tämä: