TEBOIL

teboil case

Lastaussuunnittelun ja –raportoinnin sekä terminaalialueen kulunvalvonnan automatisoinnilla saadaan ajantasaista ja oikeaa tietoa tapahtumista Teboilin Haminan lastausterminaalissa.

Oy Teboil Ab on täyden palvelun öljytalo, joka harjoittaa öljy- ja energiatuotteiden markkinointia, myyntiä, jakelua ja huoltoasematoimintaa Suomessa.

Nestemäisten polttoaineiden jakeluterminaalissa kulunvalvonnan ja polttoaineiden syöttöjärjestelmien pitää olla luotettavia. Mahdolliset inhimillisten virheet tai väärinkäytökset voivat aiheuttaa vakavia ympäristö-, tulipalo- tai räjähdysvahinkoja.

Roiman toteuttama kulunvalvontaohjelmisto valvoo autojen ja kuljettajien liikkumista terminaalialueella. Lastaussuunnitteluohjelmisto ohjaa lastausten suunnittelussa sekä estää virheellisten suunnitelmien luomisen. Lastaussuunnitelman perusteella automaatio ohjaa lastausta eikä suunnitelman ulkopuolisia lastauksia ole mahdollista tehdä. Lastausten valmistuttua lastaukset raportoidaan automaattisesti pääkonttoriin.

Automatisoitujen järjestelmien avulla estetään luvittamattomien autojen ja henkilöiden pääsy alueelle, varmistetaan lastaussuunnitelmien oikeellisuus ja mahdollistetaan vain suunnitellut lastaukset. Helppokäyttöiset käyttöliittymät nopeuttavat kuljettajien tekemää lastausten suunnittelua ja automaattinen lastaussuunnitelmien siirto ja lastausten raportointi vähentävät tarvittavan käsityön määrää sekä vähentävät inhimillisten virheiden mahdollisuutta.