CASE: VINDEA OY

Varaosavaraston ohjaus

”Uuden ohjausratkaisun avulla pystymme kasvamaan hallitusti sekä toimimaan tehokkaammin ja laadukkaammin” Jussi-Pekka Hoskari, liiketoimintajohtaja, Vindea Oy.

Taustaa

vindeaVindea Oy on erikoistunut konepajateollisuuden logistiikkaan sekä korkealuokkaiseen teollisuupakkaamiseen. Yhtiön osaamista ovat sekä logistiset kokonaisratkaisut että asiakaskohtaisesti räätälöidyt yksittäispalvelut.

Vindea Oy vastaa mm. Tampereella Ruskon teollisuusalueella toimivassa logistiikkakeskuksessa Cargotec Oyj:n varaosavaraston varastologistiikasta sekä toimitustäsmällisyydestä.

Lähtökohdat

“Liiketoimintamme voimakas kasvu ja asiakkaiden yhä tiukemmat laatuvaatimukset olivat motiiveinamme lähtiessämme etsimään operatiivisen toiminnan ohjausjärjestelmää. Päädyimme peruskartoituksen jälkeen Roiman FidaWare WMS-ohjelmistoon”, kertoo liiketoimintajohtaja Jussi-Pekka Hoskari Vindeasta.

Hoskarin mukaan toimittajavalintaan vaikutti erityisesti DSS:n pitkä kokemus ja vahvat referenssit sekä FidaWare-ohjelmiston monipuoliset ominaisuudet. Myös laajennettavuus, helppokäyttöisyys ja mutkaton kanssakäyminen vaikuttivat Vindean ratkaisuun.

“Erityisen tärkeää oli, että Roiman edustajat kykenivät keskustelemaan eri organisaatiotasoilla liiketoimintaprosesseistamme ja niiden tarpeista, sillä niistähän tietojärjestelmähankkeissakin loppupelissä on kyse”, jatkaa Hoskari.

Ratkaisu

FidaWare WMS -ohjelmisto ohjaa Vindean logistiikkakeskuksessa Cargotec Oyj:n varaosavaraston operatiivista toimintaa. FidaWare-ohjelmisto on integroitu Cargotecin SAP ERP -järjestelmään, josta saadaan ohjauksen perustiedot. FIdaWare ohjaa lattiatasolla vastaanottoa, hyllytystä, inventointia, keruuprosessia sekä lähettämötoimia. FidaWaren käyttöliittymät ja toiminnallisuudet sovitettiin Vindean ja Cargotecin yhteisesti luomiin käytäntöihin.

Tulokset

Vindealle toimitettu FidaWare-ohjelmistoratkaisu mahdollistaa toimitusketjun läpinäkyvyyden ja toteutettujen merkintäratkaisuiden avulla myös yksittäisten tuotteiden seurannan ja jäljitettävyyden.

Reaaliaikainen varaosien paikka- ja määrätieto nopeuttaa varastokäsittelyä ja tehostaa näin merkittävästi myös työ- ja tietovirtoja. Myös raportointirutiinit helpottuvat olennaisesti.