VALIO ROADMAP

valio

Liiketoiminnan jatkuvuuden varmistaminen

Valio on Suomen suurin maidonvalmistaja, jolla on yli 110 vuoden kokemus suomalaisesta maidontuotannosta. Valio ja sen tuotteet tunnistetaan maitoalan edelläkävijänä maailmanlaajuisesti.

Valion tuotannon tietojärjestelmä (MES) on käytössä sen kaikilla tehtailla. Valio halusi varmistua tämän tuotantokriittisen järjestelmän elinkaaresta, osaamisesta sekä tulevaisuuden teknologiavalinnoista.

Roima toteutti yhdessä Valion kanssa Roadmap–projektin jossa kartoitettiin tuotannon liiketoimintakriittisten järjestelmien nykytila, kehityskokonaisuudet, mahdolliset riskit sekä tulevaisuuden teknologiavalinnat. Projekti toteutettiin yhteistyössä Valion IT- organisaation, tuotannon henkilöstön sekä järjestelmätoimittajan kanssa.

Roiman ”Roadmap for Manufacturing” -projektin avulla Valio sai kattavan yhteenvedon tuotannon tietojärjestelmien nykytilasta, niihin liittyvistä kehityskokonaisuuksista, riskeistä sekä tulevaisuuden ratkaisuvaihtoehdoista. Roiman asiantuntemuksen avulla ratkaisuvaihtoehdoista valittiin yksi ja kehityskokonaisuudet priorisoitiin konkreettisiksi toimiksi – tulevaisuuden Roadmapiksi lyhyelle ja pidemmälle aikavälille. Näiden avulla Valio varmistaa tuotantokriittisten järjestelmien elinkaaren ja liiketoiminnan jatkuvuuden myös tulevaisuudessa.

”Roiman tekemä roadmap-selvitys vastasi hyvin projektille asetettuihin tavoitteisiin. Projektin läpivienti eteni systemaattisesti laaditun suunnitelman mukaisesti, niin aikataulullisesti kuin sisällöllisesti. Lopputulokseen olemme tyytyväisiä. Se vahvisti meidän omia näkemyksiä ja toi esille myös uusia kehittämiskohteita lyhyellä sekä pitkällä aikavälillä”, kertoo Valion IT päällikkö Mika Puustinen.

Jaa tämä: