ELINTARVIKETEOLLISUUS

muffinssibanneri

Elintarviketeollisuudessa kilpailukyvyn elementtejä ovat oikeat tuotteet, tinkimätön tuoteturvallisuus, jäljitettävyys sekä kustannustehokkuus. Kaikkien näiden ydin on johtaminen. Johtaminen vaatii oikeita mittareita, läpinäkyvyyttä sekä saumatonta viestintää läpi organisaation.

Haluttavien ja erottautuvien tuotteiden tarjoaminen vaatii suurempaa tuotevariaatioiden määrää. Valmistuksen näkökulmasta tämä kehitys edellyttää pienempiä sarjakokoja, tarkempaa ohjausta sekä tuotantoympäristön joustavuutta. Sarjojen kasvaessa tuote- ja lajivaihtojen nopeus, helppous ja virheettömyys ovat avain tekijöitä.

Kuluttajien laatu- ja jäljitettävyysvaatimukset kasvavat jatkuvasti. Sosiaalinen media ja mediakeskeisyys nostavat vaatimuksia virheettömyydelle ja nopealle jäljitettävyydelle. Myös lakien ja määräysten kiristyminen vaativat toimenpiteitä. Laadun kehittämiseksi tarvitaan tarkkaa tietoa sekä tuotteista että valmistusprosessin tapahtumista. Tarkka eräseuranta, omavalvonta, tarkat laatumittaukset ja helppo jäljitettävyys ovat laadun parantamisen tärkeimpiä kulmakiviä.

Kustannustehokkuuden perustana on tuottamattoman työn vähentäminen ja kohdistaminen arvoa tuottaviin prosesseihin. Tuotannon läpinäkyvyys mahdollistaa nopean reagoinnin laatupoikkeamiin ja kapasiteettivaihteluihin. Lyhyet säilyvyysajat sekä muuttuvat raaka-aineet lisäävät entisestään tarvetta nopealle johtamiselle. Tuotantotietojen automatisointi ja läpinäkyvyys mahdollistavat työkustannusten vähentämisen lisäksi myös toimitusvarmuuden parantamisen ja vaihto-omaisuuden pienentämisen.

Referenssit

     Valio   Boström  Apetit  Snellman  VIP-Juicemaker  Atria

Jaa tämä: