Metso Mineralsin tuotehallinta kypsyi toiminnan perusinformaatioksi

Rakentavan yhteistyön tuloksena Metso Mineralsin globaali nimikkeiden hallinta ja muutoshallinta kypsyy hyvää vauhtia toiminnan perusinformaatioksi. Metso Mineralsin Construction-liiketoimintalinjan ja Roiman tuotehallintayksikön (ex. Modultek) asiakassuhde on täyttänyt jo kymmenen vuotta. 

Kumpikin osapuoli on tyytyväinen win-win- tilanteeseen, jossa toimittaja on saanut arvokasta kehitysapua Aton-ohjelmiston käytännön kehitystyössä ja Metso puolestaan nopeita tietoteknisiä ratkaisuja käytännön tasolle omaan tuotehallintaansa. Yhteistyö Metso-konserniin kuuluvan Metso Mineralsin kanssa alkoi jo 90-luvulla, jolloin yritys tunnettiin vielä nimellä Nordberg-Lokomo.

Tuotetiedon solmuasema

Metso Mineralsille huipputason PDM-järjestelmä on välttämätön liiketoiminnan kannalta. Tuotanto on hajautettua ja tuotteet valmistetaan moduuleista. Tehokkaalla tuotetietojen hallinnalla toimintamallista saadaan irti paras liiketoiminnallinen hyöty.

Nykypäivän kilpailukyvyn edellytys on, että järjestelmä mukautuu joustavasti jatkuviin toiminnallisiin ja organisatorisiin muutoksiin. Metso Mineralsin Aton-järjestelmän joustavuus tukee hyvin kilpailukykyä.

Metso Minerals käyttää Aton Global Item Masteria, jolla hoidetaan muun muassa maailmanlaajuista ERP-sovellusten välistä nimiketiedon vaihtoa. Nimikkeiden hallinta on haastavaa etenkin projektin alkuvaiheessa. Alussa sama tuote voi olla eri tehtailla käytössä eri nimikkeellä. GIM (Global Item Management) oli projekti, jossa tavoite oli nimiketiedon yhtenäistäminen ristiinviittaamalla eri ERP-sovellusten nimikekoodit toisiinsa tuomalla tieto liitoksista osaksi tuotetiedonhallintaa. Ennen projektia tieto oli hyvin hajanaista. Nyt kun käytetään globaalisti samaa PDM-järjestelmää, ei tätä ongelmaa enää ole. ERP-järjestelmiin perustettavat nimikkeet perustetaan Global Item Master -portaalin kautta.