ikon_luo_ring

Uudella toimintamallilla kasvatat kaulaa kilpailijoihisi

Digitaalisaatio avaa aivan uudenlaisia mahdollisuuksia luoda käyttäjä- ja liiketoimintalähtöisiä palveluja, joissa hyödynnetään asiakasymmärrystä, tehdään tuotteen elinkaaresta läpinäkyvä ja valmistetaan kustannustehokkaasti entistä räätälöidympiä tuotteita.

Mahdollisuus uuden liiketoimintamallin kehittämiseen voi avautua esimerkiksi tuotantoprosessin optimoinnin tai tuotetiedon elinkaarihallinnan kehittämisen kautta. Kun toiminnanohjaus, tuotantoprosessi ja tuotehallinta ovat kunnossa, tietoa on helppo jakaa, hyödyntää ja päivittää ripeästi. Näin liiketoiminnan kasvattaminen ja kehittäminen on mahdollista samalla, kun ydinliiketoiminta pyörii ongelmitta.

Alihankkijasta omien tuotteiden toimittajaksi

Onko yritykseni tuotehallinta sillä tasolla, että liiketoimintamallimme voisi muuttua alihankkijasta omien tuotteiden valmistajaksi? Entä elinkaariliiketoiminta – voimmeko siirtyä valmistuksesta elinkaariliiketoimintaan?

ROIMA RATKAISU:

Jotta voit siirtyä omien tuotteiden valmistajaksi, pitää tuotesuunnitteluprosessi mallintaa ja tuotetiedot ottaa haltuun. Suosittelemme sinulle Aton PLM -järjestelmää – se on Roiman koeteltu ratkaisu, jolla muutkin menestyvät yritykset kotimaassa ja globaalisti hallitsevat tuotetietonsa koko tuotteen elinkaaren ajan.

Tärkeää on oikean liiketoimintamallin valinta ja siihen liittyvän tilaus-toimitusprosessin kehitys palvelemaan tuotteistettujen ratkaisujen toimitusta.

TUOTE:

Aton PLM

null

KOPAR OY

Industry Expert: Janne Tiuttu

Valmistuksesta palveluliiketoimintaan

Laitteiden suunnittelu ja valmistaminen ovat olleet tuotannollisen yritykseni liiketoiminnan selkäranka. Minua kiinnostaisi luoda uutta liiketoimintaa myös laitteen käytönaikaisesta ylläpidosta. Samalla oppisin asiakkailta laitteiden käytöstä ja toimivuudesta. Vaatimus palveluliiketoiminnan tarjoamisesta on tullutkin jo asiakkailta, jotka laitteen hankinnan yhteydessä haluavat sopia myös ylläpidosta.

ROIMA RATKAISU:

Valmistuksen aikana kertyy tietoa, joka muodostaa valmiin pohjan huoltotoiminnallesi. Valmistuksen yhteydessä luoduista laitekorteista muodostuu asennettu laitekanta, johon Service-liiketoimintasi tulee kohdistumaan. Toiminnanohjauksen tietojärjestelmääsi kertyy tieto siitä, millaisena tuotettu laite on tehty. Tähän liittyvät laiteyksilökohtaiset osaluettelotiedot sekä esimerkiksi toteutettujen koeajojen tulostiedot.

Huoltotoiminnan tuottoja, kustannuksia sekä katetta voit seurata asiakkaittain ja laitteittain.

TUOTE:

Lean System Service

null

TRANSTECH

Industry Expertit: Bodil Granskog, Olli Kanerva

Varaosien ja lisätarvikkeiden verkkokauppa

ROIMA RATKAISU:

Uutta sisältöä tulossa

TUOTE:

CodeMaster, Roima Cloud / SparePart

Kirami - Roima customer

KIRAMI

Industry Expert: Janne Jansson

100 % laadunmittaus

Tuotantojohtajana olen viettänyt unettomia öitä miettien, kuinka digitalisaation ja IoT:n hyödyt saadaan yritykseni käyttöön. Miten saisin mitattua tuotevirran todellisen laadun, reaaliaikaisesti?

ROIMA RATKAISU:

Automaattisella, sataprosenttisella laatumittauksella tieto on reaaliajassa käytössäsi. Näin huomaat laatupoikkeamat välittömästi ja voit ryhtyä korjaustoimenpiteisiin samantien. Tuotantolinjalle asennettava jatkuvatoiminen konenäköratkaisu mittaa koko tuotevirran kriittisiin visuaalisiin tai mittatietoihin liittyvät ominaisuudet.

Mittaustieto linkitetään yksittäisen tuotteen, tuotantoerän tai paikka-/aikaperusteisiin jäljitettävyystietoihin.

TUOTE:

Konenäkö

Bolefloor - Roima customer

BOLEFLOOR

Industry Expert: Pauli Komi

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä

Roimalaiset
Industry Expertit

roima@roimaint.com
Puhelin: 020 525 3100