ASIANTUNTIJA-ARTIKKELIT

Konenäkö elintarviketeollisuudessa

Elintarviketeollisuudella, kuten monilla muillakin teollisuudenaloilla, on omat erityispiirteensä. Tämä pätee myös konenäön soveltamiseen toimialalla. Jos vertaillaan nimeonmaan eri toimialoja, tietyt tarpeet ja vaatimukset ovat tyypillisempiä kuin toiset.

Toimialan erityispiirteet näkyvät esimerkiksi tarpeena varmistaa jäljitettävyys ja tuoteturvallisuus tai toimintaolosuhteiden ja viranomaisvaatimusten saralla. Enemmän samankaltaisuuksia muiden toimialojen kanssa löytyy laajemmin ennemminkin tehokkuuden- ja laadunparannustarpeista.

Tuoteturvallisuus edellä

Tyypillisiä elintarviketeollisuuden konenäkökohteita ovat merkintöjen ja koodien luennat sekä etiketöinnin valvonta, joilla voidaan osaltaan täyttää jäljitettävyysketjua sekä varmistaa tuotetta vastaavat merkinnät ja etiketit sekä mitata näiden laatua ja oikeellisuutta. Merkintöjen luennat ja vaikkapa suoraan tuotteesta tehtävät optiset tulkinnat voivat liittyä olennaisesti tuoteturvallisuuteen tai kalliiden takaisinvetojen estämiseen väärän tuotteen tai vierasaineen osalta.

Yleistäen voidaan sanoa, että konenäköratkaisuilla saavutetaan usein tehokkuutta ja väsymätöntä automaattista tarkastelua. Tyypillisesti melko suurten volyymien elintarviketeollisuudessa tällä on oma suuri merkityksensä laatuun. Operaattorien silmät eivät yksinkertaisesti jaksa tai pysty tarkastamaan kaikkea sitä, mitä automaatio kykenee tarkastamaan.

Olosuhteet vaikuttavat valintaan

Pauli Komi valokuva

Pauli Komi, Roiman konenäön asiantuntija

Suunniteltaessa näköjärjestelmiä elintarviketuotannon ympäristöön tulee ottaa huomioon erityisesti olosuhteet, joihin järjestelmät asennetaan. Lämpötilat voivat vaihdella eri tilanteissa, laitteille saattaa roiskua kosteutta ja monenlaisia aineita, ja käytettävät materiaalit on valittava tarkoin kuhunkin tarkoitukseen sopiviksi ja sallituiksi. Esimerkiksi koteloimattomat ratkaisut tai lasi materiaalina eivät tyypillisesti sovellu elintarvikealalle, vaikka ne muualla hyvin toimisivatkin.

Oli kyse sitten merkinnöistä, eheyden mittauksesta, visuaalisen laadun varmistamisesta tai vaikka lavauksen ohjauksesta ja valvonnasta, konenäöllä on paikkansa tuotannon eri vaiheissa. Näköhanketta suunniteltaessa on syytä pitää tarkoin mielessä saavutettava takaisinmaksuaika tai muu hyöty. Se voi olla tehostunut läpimeno, parempi laatu tai mielekkäämpiin tehtäviin siirtyneet henkilöresurssit joko suoraan tai välillisesti. Myöskään lisääntyvän mittaus- tai prosessidatan arvoa ei kannata vähätellä.

Omien erityispiirteidensä takana konenäön sovellukset elintarviketeollisuudessa käyttävät paljolti samoja menetelmiä ja laitteita kuin muidenkin toimialojen ratkaisut. Anna automaattiselle tarkastukselle ja valvonnalle mahdollisuus tulet yllättymään lopputuloksista positiivisesti!