Aton suunnittelijoille

SolidPDM on SOLIDWORKSin Gold Certified -tuote!

Aton PLM-järjestelmä integroituu CAD-suunnitteluohjelmistoihin tehokkaalla ja suoraviivaisella tavalla. CAD-liitynnät mahdollistavat PLM-järjestelmässä olevien CAD-materiaalien optimoidun hallinnoinnin ja muokkauksen sekä tiedon jakamisen verkostoissa.

Tekninen tuotetieto on avaintekijä tuotteen koko elinkaaren hallinnassa. Nimikkeet, nimikerakenteet, tuotteet ja sarjanumerot sekä niihin liitetty muu tuotetieto luovat tuotehallinnan perustan. Oikein hallittu tekninen tuotetieto on myös mahdollistava tekijä monelle muulle liiketoiminnalle, kuten huolto- ja varaosaliiketoiminnalle.

Suorat CAD-liitynnät on toteutettavissa SOLIDWORKS-, INVENTOR– ja AUTOCAD-ohjelmistoihin. Lisäksi tiedonsiirron mahdollistavat CAD-integraatiot ovat toteutettavissa Catia-, Vertex-, ProE/Creo– ja Microstation-mekaniikkaohjelmistoihin sekä ePlan-, E3– ja PADS-elektroniikkaohjelmistoihin.