ATON – SUOMEN SUOSITUIN PLM-RATKAISU

roima_aton_tunnus_ilmanlogoaTallenna, hallinnoi ja jaa tietoa!

Kun vastuunsa tunteva yritys valmistaa tuotteita, ovat tuotetiedot kunnossa koko tuotteen elinkaaren ajan. Aton on tuotetiedon hallintan ja tuotteen elinkaaren hallintaan (PLM = Product Lifecycle Management) kehitetty järjestelmä, joka palvelee niin kotimaisten pk-yritysten kuin kansainvälisten konsernien tarpeita: Aton hallitsee nimikkeiden, tuoterakenteiden, dokumenttien, komponenttien sekä asiakkaille toimitettujen tuoteyksilöiden ja tuotemuutosten tiedot.

Aton parantaa tuotteiden ja palveluiden laatua tekemällä tuotetiedosta hallittavaa ja täsmällistä. Se soveltuu koko elinkaaren aikana syntyvien tietojen sekä niihin liittyvien prosessien ja dokumentaation hallintaan, hyödyntämiseen ja tiedon jakamiseen koko verkostolle.

Yhdistä tietojärjestelmät yhteiseen tietolähteeseen

Elinkaariajattelu koostuu yhdestä tai useammasta yrityksen tietojärjestelmästä, jossa tiedon jakaminen ja yhdistäminen ovat olennaisessa roolissa. Aton toimii tuotehallinnan ytimenä integroitumalla yrityksen eri järjestelmiin ja jakamalla olemassa olevaa dataa niiden kaikkien tarpeisiin.

Aton voidaan integroida mm. näihin järjestelmiin:

  • MCAD: SolidWorks, Inventor, Autocad, Catia, Vertex, ProE/Creo, Microstation
  • ECAD: ePlan, E3, PADS
  • ERP: IFS, Lean, SAP, Oracle, Microsoft Dynamics, Epicor

Aton 6.3 ja edistyksellinen dokumentinhallinta

Yksi tuotetietojen hallinnan tärkeä ominaisuus on dokumenttien hallinta. Kaikki liittyy kaikkeen, ja tuotteeseen voi liittyä yrityksiä, projekteja, muutoslomakkeita, toisia tuotteita ja lukematon määrä esitteitä, tarjouksia, sertifikaatteja, laatuasiakirjoja, tilauksia… Siksi Aton 6-sarja on suunniteltu täyttämään myös modernin yrityksen dokumenttien hallinnan tarpeet – työtila- ja kansiorakenne tekee dokumenttien ja muiden objektien yhteiskäytöstä helposti hallittavaa ja visuaalista.

Tutustu Aton-järjestelmän perusominaisuuksiin oheisen videon kautta:

 Tuote asiakkaan tarpeeseen

KonfiguraattoriTuotekonfiguroinnilla on mahdollista vastata asiakkaiden erilaisiin tarpeisiin. Samalla voidaan merkittävästi nopeuttaa tuotekehitystä, parantaa tuotehallintaa ja luoda mallistoluettelo.

Konfiguroinnissa tuoterakenne muodostuu eri ominaisuuksien moduuleista ja lopullinen yksilöllinen sarjanumerorakenne koostetaan eri tuoteominaisuusvalinnoista. Ja koska dokumentit kulkevat liitoksina nimikkeiden mukana, niin samalla luodaan rakenteen mukainen huolto- ja varaosakirja.

 

Kehitä tuotteita muutoshallinnan avullaChange Management

Tuotteisiin kohdistuvat muutospyynnöt ja palautteet hallinnoidaan keskitetysti PDM-järjestelmästä. Tällöin se kattaa muutoshallinnan kaikki vaiheet ja vastuut. Samalla tuotetieto säilyy aina ajantasaisena ja vältytään vääriltä toimituksilta ja susiosilta!

Elinkaaripalvelut osaksi liiketoimintaa

After SalesJälkimarkkinointi mahdollistaa yrityksen liiketoiminnan kasvattamisen elinkaaripalveluihin. Parhaimmat eväät tähän tarjoaa oikein toteutettu tuotehallinta, mikä vastaa mm. kysymyksiin ”Mikä tuote on toimitettu kenelle ja mistä kyseinen tuote koostuu ?”.

Aton hallinnoi toimitettuja tuoterakenteita ja versioita olipa kyse sitten tuoteperheistä tai yksilörakenteista, massatuotannosta tai räätälöidyistä tuotteista.

 

Oikea varaosa oikeaan tuotteseen

VaraosaliiketoimintaRatkaise dokumentointiongelma Atonin avulla koostamalla tuotekohtainen, kielivarioituva varaosakatalogi suoraan tuoterakenteesta! Toimitettujen tuoterakenteiden hallinta mahdollistaa myös tämän, olipa kyse sitten massatuotannosta tai asiakaskohtaisesti räätälöidyistä tuotteista.

Case:  Aton Spare Part Portal – varaosista parempaa liiketoimintaa

Jaa oikea tieto oikeaan paikkaanNetworked Business Model

Aina ajanmukainen ja riittävä informaatio on verkostomaisen liiketoiminnan edellytys olipa kyse sitten alihankintana tehtävästä suunnittelusta tai valmistuksesta, jälleenmyynnistä, huollosta tai muusta yhteistyöstä.

Aton tarjoaa työkalut tiedon muokkaukseen ja jakamiseen sijainnista tai roolista riippumatta. Luokittelun avulla voidaan määritellä kenelle tieto on jaettavissa, miten pitkään tieto on saatavilla ja mistä.

 

Tuotteen koko elinkaari haltuun

Life cycle management

Atonin rooli elinkaaren hallinnassa on toimia moottorina keräämällä ja hallinnoimalla tietoa sekä tarjoilemalla sitä eri järjestelmien käyttöön. Perusominaisuuksia ovat mm. tuoterakenteiden ja niihin liittyvien tuotetietojen sekä versioiden hallinta.